W sobotę 17 lipca o godz. 17:00, w remizie, odbyło się  zebranie sprawozdawczo – wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej  (OSP) w Czerwonaku.

Zebranie otworzył Prezes Dariusz Kędziora, który poinformował zebranych o swojej rezygnacji z funkcji prezesa, równocześnie dziękując za wiele lat współpracy.

Zebranie prowadził w-ce Prezes Ireneusz Kujawa, który również poinformował, że rezygnuje z funkcji Naczelnika OSP oraz że z funkcji Skarbnika  rezygnuje Anna Wróbel, która to stanowisko z przyczyn formalny będzie pełnić jeszcze do końca tego roku.

Po przedstawieniu przez w-ce Prezesa Ireneusza Kujawę i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Łukasza Kędziorę sprawozdania z działalności jednostki za 2019 i 2020 roku, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w  Czerwonaku otrzymał jednogłośnie absolutorium.

Następnie przystąpiono do wybrania nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP w Czerwonaku. Po zgłoszeniu kandydatur w jawnym głosowaniu wybrano następujący skład Zarządu:

 • Prezes Michał Kowalewski,
 • W-ce Prezes Ireneusz Kujawa,
 • Naczelnik Łukasz Kędziora,
 • Zastępca Naczelnika Dariusz Krawczyk,
 • Sekretarz  Patryk Gutkowski,
 • Skarbnik Joanna Andrzejczak,
 • Gospodarz Adrian Kujawa,
 • Kronikarz Mikołaj Malinowski,
 • Opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Wojciech Janaszak.

Do komisji rewizyjnej weszli:
 

 • Przewodniczący Patryk Chrastek
 • Członek Czesław Hoffmann
 • Członek Sebastian Dudziak

 Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

 

                                                                                                 Krzysztof Wojciechowski

                                                                   Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej