18 marca w Mielnie odbywała się Akcja Nasadzeń, organizowana przez Sołectwo Kliny i Urząd Gminy w Czerwonaku.

Posadziliśmy 16 drzewek - wiśni i brzóz, a ponadto wyczyściliśmy i odnowiliśmy dwa przystanki w Klinach. W akcji udział wzięło łącznie około 25 osób. Wszystkim, którzy przybyli, raz jeszcze serdecznie dziękuję!

 

Sołtys Błażej Sienkowski

 

Tego samego dnia nasadzenia zieleni odbyły się także w sołectwie Bolechówko. Mieszkańcy posadzili łącznie 40 drzew, w tym 35 drzew gatunku: lipa drobnolistna wzdłuż ulicy Lipowej oraz 5 drzew gatunku: wiśnia piłkowana przy ulicy Dereniowej.