4 grudnia odbyły się Mikołajki Sołectwa Kliny. W ich ramach dzieci spotkały się ze św. Mikołajem, od którego otrzymały słodkie upominki, oraz wzięły udział w Mikołajkowym Torze Przeszkód. W poszczególnych kategoriach wiekowych na torze przeszkód zwycięstwo odnieśli: Mateusz Widerowski, Wiktor Stachowiak i Lija Dyoniziak. Ponadto obok atrakcji dla dzieci Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ,,Kliniecki Duet'' zorganizowały kiermasz świąteczny, zbierając fundusze na budowę boiska piłkarskiego w Mielnie. Organizatorami wydarzenia były Rada Sołecka Sołectwa Kliny i Koło Gospodyń Wiejskich Kliniecki Duet w Klinach. Za pomoc w organizacji imprezy szczególnie dziękuję: Mirosławowi Nowakowi, Leszkowi Lesiczce, Arlecie Kosmowskiej, Piotrowi Rybarczykowi oraz Mai Sienkowskiej. Sołtys Błażej Sienkowski.