O Sołectwie Bolechowo-Osiedlu pomimo pandemii nie zapomniał Mikołaj. Dzięki właścicielowi szkółki jeździeckiej w Owińskach Arturowi Szymanowskiemu, Mikołaj jak co roku przejechał ulicami Sołectwa. Czekające na niego dzieci i mieszkańcy byli częstowani cukierkami zakupinymi ze środków Sołectwa. 

 

 

Beata Gryska
sołtys Bolechowa - Osiedle