17 kwietnia w godzinach przedpołudniowych odbyło się sprzątanie Sołectwa Kliny. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu przystąpiła rekordowa liczba 55 osób (zeszłoroczna frekwencja - 29 osób). Sprzątaniem zostały objęte takie obszary, jak: ulice Miła i Cicha w Klinach, ulica Trakt w Klinach, ulica Brzozowa w Klinach, Trakt Annowski na odcinku Mielno - Maruszka, ulica Łąkowa w Mielnie oraz niemal cała Dębogóra. Udało się zebrać łącznie 54 worki. Za udział sprzątający otrzymali drobne upominki,, ufundowane ze środków sołeckich i przez Urząd Gminy Czerwonak. Raz jeszcze dziękuję wszystkim przybyłym Mieszkańcom, licząc na jeszcze wyższą frekwencję podczas kolejnej akcji sprzątania.

 

Sołtys Błażej Sienkowski