Szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, związane są z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium Ukrainy.

Kto może zaszczepić się przeciwko COVID-19 w Polsce?
 

 • Osoba, która przyjechała do Polski z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym.
 • Osoba uczącą się lub studiująca w Polsce.
 • Zagraniczny doktorant.
 • Cudzoziemiec z zezwoleniem na pracę.
 • Dyplomata.
 • Współmałżonek lub dziecko osoby z prawem pobytu w Polsce. 

 

W Polsce zaszczepić się mogą osoby powyżej 18. roku życia, ale także dzieci i młodzież powyżej 5. roku życia.

Aby móc skorzystać ze szczepienia przeciwko COVID-19 należy zgłosić się do lekarza! Brak numeru PESEL nie stanowi przeszkody w procedurze szczepienia.


Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby móc skorzystać ze szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty, paszport lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC.

Należy w miarę możliwości za każdym razem posługiwać się tym samym dokumentem, który należy zabrać ze sobą również na szczepienie.


Wystawienie skierowania przez lekarza

Lekarz ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl.

Wystawione skierowanie przez lekarza – jak zarejestrować się na szczepienie

Jeśli jest już wystawione przez lekarza skierowanie na szczepienie, należy  zarejestrować się na konkretny termin.

Na terenie gminy Czerwonak dostępne są punkty, w których wykonywane są szczepienia przeciwko COVID-19 m.in.:
 

 • Zespół Lekarza Rodzinnego „Pro Familia”, Czerwonak, ul. Działkowa 2,
  tel. 61 81 20 400,
 • Zespół Lekarza Rodzinnego „Pro Familia”, Koziegłowy, ul. Poznańska 37,
  tel. 61 81 27 310,
 • Zespół Lekarza Rodzinnego „Pro Familia”, Koziegłowy, os. Leśne 7f,
  tel. 61 64 19 293,
 • Zespół Lekarza Rodzinnego „Pro Familia”, Owińska, ul. Bydgoska 8,
  tel. 61 81 26 513,
 • Punkt szczepień w Pielęgniarskim Ośrodku „Pomoc”, Czerwonak,
  ul. Kościelna 2, tel. 604 801 542 lub 605 407 606.

 

W trakcie rejestracji należy pamiętać, aby podać numer dokumentu, który widnieje na e-skierowaniu.


Szczepienie przeciw COVID-19

Na szczepienie należy zabrać ze sobą dokument tożsamości, który był podstawą wydania skierowania.

W punkcie szczepień należy wypełnić krótki kwestionariusz wstępnego wywiadu.

Przyjęcie szczepionki zmniejsza ryzyko infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. W przypadku zakażenia osoby zaszczepionej ryzyko wystąpienia ciężkiej postaci choroby oraz zgonu
z powodu COVID-19 jest istotnie mniejsze. Organizm osoby zaszczepionej, u której doszło do zakażenia SARS-CoV-2 szybciej eliminuje wirusa. Dzięki temu ryzyko zakażenia kolejnych osób jest zdecydowanie mniejsze.

Szczepiąc chronimy siebie oraz innych.