Państwowa Komisja Wyborcza na swojej stronie internetowej (pkw.gov.pl) zamieściła informację o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

W dokumencie znaleźć można informacje dotyczące:

1. ujęcia w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców;
2. czynnego i biernego prawa wyborczego;
3. warunków udziału w głosowaniu (głosowanie w miejscu stałego zamieszkania i poza miejscem stałego zamieszkania);
4. niepołączalności mandatu radnego i wójta oraz niepołączalności tych mandatów z mandatem posła, senatora i posła do Parlamentu Europejskiego.