gm. Czerwonak

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W POZNANIU I

z dnia 1 marca 2024 r.
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Bolechowo, Bolechowo-Osiedle, Szlachęcin

Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena, Bolechowo-Osiedle ul. Wojska Polskiego 6,
62-005 Owińska

2

Annowo, Miękowo

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego,
ul. Poprzeczna 10, 62-005 Owińska

3

Owińska

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego,
ul. Poprzeczna 10, 62-005 Owińska

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Czerwonak ulice: osiedle Przylesie, Słoneczna, Dojazd, Gdyńska od numeru 68 do końca, Jagodowa, Jeżynowa, Kręta, Krótka, Malinowa, Morenowa, Nowa, Okrężna, Plac Zielony, Pogodna, Poziomkowa, Stawna, Stroma, Szeroka, Zielona od numeru 1 do numeru 16 oraz numery nieparzyste od 17 do 43.

Budynek komunalny, pl. Plac Zielony 1,
62-004 Czerwonak

5

Czerwonak ulice: Dolna, Działkowa, Gdyńska numery parzyste od 44 do 52A oraz numery od 53A do 67, Grzybowa, Konwaliowa, Kościelna, Letnia, Łąkowa, Piaskowa, Podgórna, Południowa, Poprzeczna, Rolna, Sosnowa, Spokojna, Sucha, Szyszkowa, Świerkowa, Tęczowa, Wiosenna, Wrzosowa, Wschodnia, Zachodnia, Zielona numery parzyste od numeru 16A do numeru 40 oraz od numeru 45 do końca, Źródlana od numeru 1 do numeru 72.

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego,
ul. Rolna 8, 62-004 Czerwonak

6

Czerwonak ulice: Akacjowa, Błękitna, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Dziewicza Góra, Gajowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Lazurowa, Leśna, Zakątek, Zdroje, Źródlana od numeru 73 do końca, Bolesława Chrobrego, Dąbrówki, Gdyńska od numeru 1 do numeru 43, numery nieparzyste od 45 do 53, Jana Pawła II, Jana III Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Lecha, Łącznik, Makowa, Marysieńki, Mieszka I, Polna, Portowa, Przemysła II, Szkolna, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, św. Jadwigi, św. Wojciecha, Zacisze, Zagórze, Zalesie, Żurawia.

Gminny Ośrodek Kultury "SOKÓŁ",
ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak

7

Dębogóra, Kicin, Kliny, Ludwikowo, Mielno

Klub "Jutrzenka", Kicin
ul. Nowe Osiedle 2,  62-004 Czerwonak

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Koziegłowy ulice: Gdyńska, Generała Stanisława Taczaka, Kanałowa, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Piaskowa, Podgórna, Polna, Poznańska od numeru 7 do 13 i od numeru 17 do końca, Rolna, Roślinna, Topolowa, Żwirowa.

Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grota", ul. Poznańska 17, 62-028 Koziegłowy

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

Koziegłowy ulica Poznańska numery 14, 14A, 15A, 15B, 15C, 15D, 16A, 16B i 16C

Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grota", ul. Poznańska 17, 62-028 Koziegłowy

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10

Koziegłowy Osiedle Leśne numery 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 5, 11, 12A, 12B, 12C, 15A i 15B

Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3,
62-028 Koziegłowy

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11

Koziegłowy Osiedle Leśne numery 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 16, 18A, 18B, 18C, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3,
62-028 Koziegłowy

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

12

Koziegłowy Osiedle Leśne numery: 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 9, 10, 13, 17, 18, 19 oraz ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3,
62-028 Koziegłowy

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

13

Bolechówko, Potasze, Trzaskowo

Klub "Kogucik", Potasze
ul. Lipowa 1, 62-005 Owińska

14

Promnice

Klub "Iskra", Promnice
ul. Północna 58, 62-005 Owińska

15

Oddział Zewnętrzny w Koziegłowach Aresztu Śledczego w Poznaniu

Oddział Zewnętrzny w Koziegłowach Aresztu Śledczego w Poznaniu,
ul. Piaskowa 7, 62-028 Koziegłowy

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Poznaniu I najpóźniej do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Czerwonak najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 7 kwietnia 2024 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

 

Komisarz Wyborczy

w Poznaniu I

Daniel Jurkiewicz