Przekazujemy istotne informacje organizacyjne dotyczące wyborów samorządowych 2024 r.:

1. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Czerwonaku o składzie, siedzibie i dyżurach.
2. Informacja o zasadach, terminie i miejscu losowania numerów dla zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Czerwonak.
3. Informacja w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Czerwonaku w okresie od 15 marca do 5 kwietnia 2024 r.
4. Uchwała w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta w wyborach Wójta Gminy Czerwonak.
5. Obwieszczenie w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta w wyborach Wójta Gminy Czerwonak.
6. Uchwała w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych.
7. Obwieszczenie w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych.
8. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czerwonak - całość.
9. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czerwonak - okręg wyborczy nr 1.
10. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czerwonak - okręg wyborczy nr 2.
11. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czerwonak - okręg wyborczy nr 3.
12. Uchwała w sprawie ustalenia treści i zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Gminy Czerwonak oraz w wyborach Wójta Gminy Czerwonak zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024.
13. Informacja o terminach dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Czerwonaku w dniach 6 i 7 kwietnia 2024 r.