Urząd Gminy Czerwonak informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych form pomocy w ramach problematyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie, finansowanych ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czerwonak na 2023 rok.