Informujemy, że w ramach realizowanego „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” w 2021 roku,  od dnia 22.11.2021 r. rozpoczną się szczepienia drugą dawką szczepionki 9-walentnej przeciw wirusowi HPV,  dzieci urodzonych w 2007 roku,  które wcześniej zostały zaszczepione pierwszą dawką.   

Szczepienia dla dzieci z terenu gminy Czerwonak odbędą się w poniedziałek 29 listopada 2021 roku w godzinach od 12:00-14:00 w Szkole Podstawowej w Koziegłowach,  przy ul. Poznańskiej 17.  

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronach internetowych: www.powiat.poznan.pl (Zakładka: Ogłoszenia, Komunikaty) oraz www.edictum.pl (Zakładka: Programy, HPV Powiat Poznański 2021).

W załączeniu: plakat oraz harmonogram szczepień II dawką.

 

 

Marlena Łochyńska
Wydział Promocji Zdrowia