Informacje z Zespołu Lekarza Rodzinnego Pro Familia

Od grudnia 2021 roku Zespół Lekarza Rodzinnego Pro Familia zlokalizowany
w Czerwonaku, Koziegłowach i Owińskach dołączył do ogólnopolskiej sieci "Przychodni Lekarskich Świat Zdrowia" należącej do Grupy NEUCA.
Jesteśmy firmą z polskim kapitałem i rozwijamy spójne działania skupione wokół dostępu do wiedzy, produktów i usług dla pacjenta:
•    umożliwiamy pacjentom dostęp do wysokiej jakości informacji i wiedzy (opieka
w przychodniach)
•    zapewniamy dostęp do produktów i usług medycznych (badania kliniczne,
e-commerce)
•    poprawiamy jakość życia i rozwiązujemy problemy zdrowotne pacjentów (rozwiązania telemedyczne)
"Przychodnie Lekarskie Świat Zdrowia" to najszybciej rozwijająca się ogólnopolska sieć placówek medycznych. Realizujemy świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, profilaktyki i edukacji w ramach kontraktu z NFZ oraz w szerokim zakresie usług prywatnych. Świadczymy usługi na terenie 8 województw w 78 przychodniach. W ramach naszej działalności prowadzimy także Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Szklarskiej Porębie, Dzienny Dom Opieki Medycznej
w Wałbrzychu, a także szpital jednego dnia w Gdyni.
W Pro Familia współpracujemy obecnie z 29 lekarzami, w POZ 17 (w tym 11 w pełnym wymiarze godzin)  i 7 w ramach AOS (na NFZ przyjmują: chirurg, ginekolog, alergolog
i radiolog)  oraz prywatnie: dermatolog, okulista, endokrynolog, ortopeda i urolog.
O Państwa zdrowie dbają również 3 położne środowiskowe, 11 pielęgniarek POZ a także mamy w naszym gronie 4 ratowników medycznych. Cały personel jest wysokowykwalifikowany i bardzo oddany wszystkim naszym pacjentom.
W naszych przychodniach Pro Familia w Czerwonaku, Koziegłowach i Owińskach realizujemy obecnie program opieki koordynowanej.
Jest to wyższa jakość opieki nad Pacjentami chorymi przewlekle, którzy są pod opieką
w naszych poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, to program zdrowotny, który zakłada jeszcze większą troskę o Pacjentów Przychodni.
Jakie są korzyści dla Pacjenta?
Lepsza kontrola leczenia schorzeń przewlekłych Pacjenta, w tym m.in. pomoc
w umawianiu wizyt kontrolnych oraz terminowym przedłużaniu recept na leki przyjmowane przewlekle.
W związków z tym programem, dedykowanym specjalnie dla Pacjentów naszych przychodni, wykonywane są do Państwa telefony z następujących numerów:
•    Czerwonak – tel. 61 629 94 43
•    Koziegłowy, os. Leśne – tel. 61 629 94 41
•    Koziegłowy, ul. Poznańska – tel. 61 629 94 42
•    Owińska – tel. 61 629 94 44
W przychodniach cały czas realizowany jest również program profilaktyczny "Profilaktyka 40 Plus", do którego upoważnione są wszystkie osoby powyżej 40 r.ż. Aby móc skorzystać z programu, należy uprzednio wygenerować skierowanie w portalu pacjent.gov.pl lub zadzwonić na infolinię Domowej Opieki Medycznej pod nr tel. 22 735 39 53. Następnie należy zgłosić się do poradni w celu umówienia terminu badań.
Ponadto, w poradni realizowany jest program CHUK czyli program profilaktyczny chorób układu krążenia.
Kto jest uprawniony do skorzystania z tego programu?
Pacjenci w wieku od 35 do 65 lat, którzy dotychczas nie mieli rozpoznanej choroby układu krążenia oraz nie korzystali w ciągu ostatnich 5 lat z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK), również u innego świadczeniodawcy.
Na program zapisać się można dzwoniąc pod nr tel. 612 504 231 lub 519 432 423. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-15:00.
Jak zamawiać recepty?
Można to zrobić na dwa sposoby:
1.    Call Center do zamawiania recept w każdej przychodni:
Zespół Lekarza Rodzinnego "Pro Familia"
Czerwonak – tel. 61 62 99 443
Owińska – tel. 61 62 99 444
Koziegłowy, ul. Poznańska 37 – tel. 61 62 99 442
Koziegłowy, os. Leśne 7f – tel. 61 62 99 441
2.    Na portalu https://moj.swiatzdrowia.pl/UmowWizyteLubZamowRecepte/UmowLubZamow można zamawiać recepty i umawiać wizyty on-line.  
Aktualnie są to jedyne możliwe drogi zamówienia recepty i prosimy, aby nie przynosić już leków zapisanych na karteczkach.
We wszystkich 4 naszych przychodniach działają punkty pobrań badań laboratoryjnych, które są czynne od g.7.00-12.00, a wyniki są dostępne online. Wykonacie w nich Państwo badania ze skierowań lekarskich jak i komercyjne w szerokiej ofercie pakietów promocyjnych - warto o nie zapytać nasz personel.
Zapraszamy również Naszych Pacjentów na szczepienia p/grypie w sezonie 2022/2023 oraz p/COVID.
Naszym Pacjentom wsparciem służą:
lek. med. Paweł Mściszewski – Kierownik Medyczny
Ewa Gnalicka – Kierownik Zespołu Pielęgniarek i Rejestracji
Natalia Durzewska-Weiss – Kierownik Przychodni Zespół Lekarza Rodzinnego Pro Familia w Czerwonaku.
 
Natalia Durzewska-Weiss