Urząd Gminy Czerwonak informuje, że 18 kwietnia 2023 roku (wtorek), od godz. 9:00 będzie możliwość uzyskania karnetu na basen. Zapisy telefoniczne prowadzić będzie Wydział Promocji Zdrowia Urzędu Gminy Czerwonak pod numerem telefonu 61 65 44 294 lub 61 65 44 221.

Z bezpłatnych karnetów mogą skorzystać:
- osoby pełnoletnie posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), z terenu gminy Czerwonak,
- dzieci i młodzież posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia, z terenu gminy Czerwonak.

Informujemy, że liczba karnetów jest ograniczona. O przyznaniu karnetu decyduje kolejność zgłoszeń.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji Zdrowia Urzędu Gminy Czerwonak pod numerem telefonu: 61 65 44 221 lub 61 65 44 294.

Karnety finansowane będą ze środków Gminnego Programu Wsparcia Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin w Gminie Czerwonak na lata 2020-2024 oraz Gminnego Programu Promocji Zdrowia „Zdrowa Gmina Czerwonak” na lata 2021-2025.


Karolina Fortuniak
Wydział Promocji Zdrowia