Urząd Gminy Czerwonak w 2022 roku wdrożył pilotażowy program opieki wytchnieniowej.
Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnością.
Jej istotą jest zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków, załatwić swoje sprawy życia codziennego. Jest czasową usługą opiekuńczą na rzecz osoby z niepełnosprawnością.
Program realizowany był w formie indywidualonej w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej i grupowej przez Annę Drajer Prezes Fundacji "Pora na nas" w Kicinie oraz Alicję Antoniewicz "Koralik Terapia Dziecka" w Bolechowie.
Opieka wytchnieniowa realizowana była od sierpnia 2022 r. do listopada 2022 r. Z formy indywidualnej skorzystało 5 osób, z kolei grupowej 25 osób.
Program finansowany był ze środków Gminnego Programu Wsparcia Dorosłych Osób
z Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin w Gminie Czerwonak na lata 2021-2025. Na realizację programu w 2022 r. przeznaczono 27 600,00 zł.   

 

Wydział Promocji Zdrowia