Gmina Czerwonak wyraziła chęć kontynuacji współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w zakresie współfinansowania w bieżącym roku ,,Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023”.
W budżecie została zabezpieczona na ten cel kwota w wys. 10 000,00 zł na dofinansowanie Programu w 2023 roku.
Aktualnie planowane jest ogłoszenie konkursu przez Urząd Marszałkowski na wybór realizatorów Programu, którzy wykonają procedury zapłodnienia pozaustrojowego u osób uczestniczących w Programie.
O  bliższych szczegółach będziemy informować na bieżąco.


Wydział Promocji Zdrowia