Powiat Poznański, po raz piętnasty, podjął decyzję o realizacji „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”.  

W ramach Programu zostaną przeprowadzone szczepienia profilaktyczne szczepionką 9-walentną GARDASIL 9, zabezpieczającą przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego, wywołanym przez typy 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 oraz edukacja zdrowotna.

W 2023 r. ze szczepień będą mogły skorzystać:
 

  • dziewczęta urodzone w 2009 – (dwie dawki szczepionki, zgodnie z zaleceniami producenta preparatu), a jeżeli liczba zgłoszonych do szczepień dziewcząt będzie mniejsza niż liczba osób planowana do zaszczepienia w ramach Programu w danej gminie, możliwe będzie objęcie w tej gminie szczepieniami chłopców urodzonych w 2009 roku,
  • dziewczęta i chłopcy, którzy otrzymali jedną dawkę szczepionki 9-walentnej w ramach Programu realizowanego w 2022 roku, finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego poprzez podanie drugiej dawki szczepionki, jako uzupełnienie cyklu szczepienia rozpoczętego w 2022 r., zgodnie z zaleceniami producenta preparatu,

zameldowani w gminach powiatu poznańskiego (na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/
opiekunów prawnych) oraz posiadających ich pisemną zgodę na wykonanie szczepienia.


Wymagana jest wcześniejsza rejestracja na szczepienie (zapisy od 11 maja 2023 r.).  Szczegółowe informacje dotyczące zapisów dostępne są na stronie internetowej: https://powiat.poznan.pl/program-polityki-zdrowotnej-profilaktyka-zakazen-hpv/

Program obejmuje również działania edukacyjne dotyczące zapobiegania nowotworom szyjki macicy i innym chorobom wywołanym przez wirus brodawczaka ludzkiego HPV, dlatego też na terenie wszystkich gmin powiatu poznańskiego  odbędą się spotkania edukacyjne adresowane do dziewcząt
i chłopców urodzonych w 2009 r., ich rodziców/opiekunów prawnych oraz innych mieszkańców powiatu poznańskiego. Dodatkowo na stronie internetowej: www.edictum.pl (zakładka: Programy, Powiat Poznański HPV 2023) został udostępniony tematyczny film edukacyjny.

Ponadto, w ramach tegorocznego Programu prowadzone będą szczepienia uzupełniające
dla młodzieży,  która rozpoczęła szczepienia w ramach powiatowego Programu realizowanego
w 2022 r.  Ww. osoby mogą zgłaszać się na szczepienie bez wcześniejszej rejestracji:
 

  • we wtorki: w godzinach od 16:00 do 18:00,
  • w czwartki: w godzinach od 15:00 do 17:00.


Miejsce szczepienia: Przychodnia Edictum PLUS - Poznań, ul. Adama Mickiewicza 31, gabinet nr 100 (1 piętro).

Aktualne informacje dotyczące Programu, w tym rejestracji na szczepienie, terminów spotkań edukacyjnych i szczepień w poszczególnych gminach dostępne są na stronie internetowej: powiat.poznan.pl (zakładka: Ogłoszenia, Komunikaty: Program polityki zdrowotnej – profilaktyka zakażeń HPV).