Urząd Gminy Czerwonak informuje, że korzystanie z usługi transportowej door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności począwszy od 1 stycznia 2023 roku jest odpłatne.
Wysokość opłat w ramach usługi transportowej door-to-door przedstawia
się następująco:

 

 

 

Odpłatność można dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, załodze pojazdu: kierowcy lub asystentowi przed rozpoczęciem kursu.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji Zdrowia Urzędu Gminy Czerwonak, którzy dostępni są pod numerami telefonów: 61 65 44 221, 61 65 44 294 lub 61 65 44 293.


Wydział Promocji Zdrowia
Karolina Fortuniak