Przypominamy o możliwości skorzystania z uruchomionej bezpłatnej usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, realizowanej w ramach konkursu grantowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu ,,Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.