Informujemy mieszkańców gminy Czerwonak zainteresowanych tematyką leczenia nowotworów o działalności organizacji Win Life - wygraj życie. W skład organizacji wchodzą młodzi ludzie, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia, jako kluczowym elemencie profilaktyki nowotworowej. W ramach projektu Win Life - wygraj życie organizowane są warsztaty i kampanie edukacyjne, które podkreślają znaczenie aktywności fizycznej i właściwej diety w zapobieganiu zachorowaniom. Organizacja aktywnie działa na rzecz zwiększenia świadomości w społecznościach lokalnych na temat profilaktyki nowotworowej oraz informowania o czynnikach ryzyka i zachęca do regularnych badań kontrolnych.

 Aby dowiedzieć się więcej na temat działalności organizacji, zapraszamy do śledzenia mediów społecznościowych:

Instagram winlife_wygrajzycie
Facebook Win Life
Tik tok @winlife_wygrajzycie