18 grudnia Komendant Straży Gminnej w Czerwonaku, działając w imieniu Wójta Gminy Czerwonak, przekazał na ręce ratowników medycznych z Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Bolechowie, urządzenie do dezynfekcji pojazdów i pomieszczeń, tzw. zamgławiacz. Zakup urządzenia został sfinansowany ze środków Zarządzania Kryzysowego przeznaczonych na zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19.

 

Straż Gminna Czerwonak