Zapraszamy mieszkańców gminy Czerwonak do skorzystania z przygotowanej oferty wsparcia fizjoterapeutycznego.

Informujemy, że wsparcie fizjoterapeutyczne prowadzone będzie przez fizjoterapeutów  w miejscu zamieszkania lub w gabinecie wskazanym przez tut. urząd. Osoba zapisana otrzyma 10 godzin wsparcia i będzie zobowiązana do częściowego pokrycia kosztów.  

Aby skorzystać z oferty konieczny jest kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Promocji Zdrowia od 17 kwietnia 2024 roku (środa), od godz. 9:00 pod numerem telefonu: 61 65 44 221 lub 61 65 44 293.

Informujemy, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc.

Osoby zapisane zobowiązane będą do:
- dostarczenia potwierdzenia o wskazaniu do potrzeby skorzystania ze wsparcia fizjoterapeutycznego od lekarza rodzinnego/specjalisty
oraz
- pokrycia częściowych kosztów wsparcia w wysokości 25,00 zł za godzinę, płatne z góry za 10 godzin tj. łącznie 250,00 zł u wskazanego realizatora zadania, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia.

Z przygotowanej oferty wsparcia fizjoterapeutycznego mogą skorzystać osoby, które ukończyły  18 rok życia i nie korzystały w 2024 roku z innej formy zajęć rehabilitacyjnych dofinansowywanych z budżetu Gminy Czerwonak.

Wsparcie fizjoterapeutyczne współfinansowane jest ze środków Gminnego Programu Promocji Zdrowia „ZDROWA GMINA CZERWONAK” na lata 2021-2025.