Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora realizuje projekt: W zdrowej psychice, zdrowy duch! – wsparcie psychologiczne dla mieszkańców powiatu poznańskiego. Projekt jest symbolicznie odpłatny. Ze wsparcia mogą skorzystać wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego np.

 

  • czują się przytłoczone obecną sytuacją lub sytuacją z przeszłości
  • odczuwają napięcie, lęk, obniżenie nastroju, stres, złość, poczucie winy lub inne uczucia,  które utrudniają im funkcjonowanie
  • przeżywają trudności w relacji (z partnerem, dzieckiem, innymi osobami)
  • przeżyły szeroko rozumianą stratę (bliskiej osoby, pracy itd.)
  • czują się przytłoczone, mają trudności z komunikowaniem swoich potrzeb i granic
  • doświadczają problemów z pamięcią i ogólnym funkcjonowaniem np. po udarach
  • czują, że z wielu innych, niewymienionych tu powodów tej pomocy potrzebują

 

Do projektu można zapisać się pod nr tel. 661 111 959 lub mailowo cws.czerwonak@gmail.com.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Dzięki ponownej dotacji z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora realizuje również projekt wspierający osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia oraz ich opiekunów faktycznych dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. W ramach projektu organizujemy bezpłatne indywidualne wsparcie psychologiczne dla 48 osób (w tym 42 osób niepełnosprawnych oraz 6 opiekunów faktycznych) potrzebujących pomocy z terenu powiatu poznańskiego. Wsparcie jest uzależnione i dopasowane do potrzeb klienta. Projekt będzie realizowany do końca listopada 2021 r. W poprzedniej edycji ze wsparcia skorzystało 50 osób (w tym 40 osób z niepełnosprawnością oraz 10 opiekunów).

Wsparcie jest całkowicie bezpłatne i planowane zarówno w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora, on-line, na zasadzie teleporady, jak i u klienta w domu. Do projektu można zapisać się pod nr tel. 661 111 959 lub mailowo cws.czerwonak@gmail.com.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wsparcie skierowane jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną lub/i ruchową oraz ich opiekunów.