Gminny Program Promocji Zdrowia „Zdrowa Gmina Czerwonak” na lata 2021-2025,

 

Wydział Promocji Zdrowia zajmuje się m.in. koordynacją i realizacją programu uchwalanego przez Radę Gminy Czerwonak: Gminnego Programu Promocji Zdrowia „ZDROWA GMINA CZERWONAK”.

Wśród najważniejszych obszarów działań Gminnego Programu Promocji Zdrowia „Zdrowa Gmina Czerwonak” na lata 2021-2025 znajduje się wsparcie edukacyjne dla mieszkańców gminy w zakresie rozwijania zdrowego stylu życia, koordynacja realizacji działań z zakresu profilaktyki w wybranych jednostkach chorobowych oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji projektów prozdrowotnych.