Bolechowo na sportowo, czyli Aktywny Czerwonak Nocą to cykliczna impreza biegowa i nordicowa odbywająca się raz w miesiącu, zawsze wieczorami w tygodniu (wtorki), aby nie kolidować z weekendowymi startami oraz treningami grup biegowych. Biegamy na dwóch dystansach: 10 i 5 km, chodzimy 5 km. Najlepsze wyniki sześciu startów liczone są do Grand Prix Czerwonaka w Bieganiu.

MIEJSCE SPOTKAŃ: Bolechowo, ścieżka pieszo-rowerowa w kierunku obwodnicy, start przy skrzyżowaniu ul. Obornickiej i Przemysłowej.

PARKING: przy ul. Przemysłowej w sąsiedztwie Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.

GODZINA STARTU: bieg na 10 km - godz. 19.30, marsz NW - godz. 19.33, bieg na 5 km - 20.00.

ODPŁATNOŚĆ: Spotkania są bezpłatne.

REJESTRACJA: od 27 edycji nie potrzeba zgłaszania udziału w zawodach, wystarczy pojawić się na starcie.

POMIAR CZASU: Bez chipów, ale profesjonalny i dokładny. Uczestnicy po przekroczeniu mety otrzymują karnet z numerem, który odpowiada uzyskanemu wynikowi. Numery i nazwiska zawodników są następnie spisywane przez wolontariuszy. Wynik publikujemy następnego dnia w wydarzeniu na profilu FB AKWENu.  

UWAGA: podczas krótszych dni wymagane są czołówki lub latarki.

Spotkania odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnictwo w spotkaniu i podanie danych na mecie oznacza zgodę na publikację wyników oraz zdjęć wykonanych podczas spotkań. Każdy startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości oraz zdają sobie sprawę, że udział w spotkaniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Młodzież poniżej 18 roku życia może wziąć udział przy opiece i za zgodą rodzica/opiekuna.

Szczegóły: sprawdź