Otwieramy pełny sezon na kąpielisku AKWEN TROPICANA w Owińskch.

W dniu otwarcia zapraszamy młodych adeptów biegania na AKWEN TROPICANA WATER KIDS RUN
 
Impreza odbędzie się w dniu 24 czerwca i podzielona zostanie na 5 biegów dla następujących grup wiekowych:
– Bieg 1 – godz. 9:30 – rocznik 2020 i młodsi – dystans bieg w terenie i wodzie ~~30 m
– Bieg 2 – godz. 9:50 – rocznik 2018 – 2019 – dystans bieg w terenie i wodzie ~~50 m
– Bieg 3 – godz. 10:10 – rocznik 2016 – 2017 – dystans bieg w terenie i wodzie ~~100 m
– Bieg 4 – godz. 10:30 – rocznik 2014 – 2015 – dystans bieg w terenie i wodzie ~~150 m
– Bieg 5 – godz. 10:50 – rocznik 2011 – 2013 – dystans bieg w terenie i wodzie ~~300 m

* biuro zawodów czynne od 9:00, wstęp na plażę AKWEN TROPICANA dla dziecka uczestnika i opiekuna bezpłatny.
* w biegu 1,2,3 rodzice mogą uczestniczyć z dziećmi, przy czym zabrania się ciągnięcia za rękę uczestnika w celu uzyskania lepszego wyniku. W biegach 4 i 5 dzieci uczestniczą samodzielnie.
* w przypadku spóźnienia się na start Organizator może wyrazić zgodę na uczestnictwo dziecka w biegu w wyższej kategorii wiekowej.
* w przypadku startu dzieci z niepełnosprawnością ruchową, umysłową lub wadą genetyczną organizator dopuszcza start w kategorii niższej niż wynika to z daty urodzenia.
* limit 125 uczestników (5 biegów po 25 osób), organizator przy niewypełnieniu limitu może przenieść część niewykorzystanego limitu do innego biegu.
* podczas wydarzenia NIE BĘDZIE prowadzony elektroniczny pomiar czasu, ani prowadzona klasyfikacja. Każde z dzieci uczestniczących w biegu JEST ZWYCIĘZCĄ!
* każdy z uczestników otrzyma numer startowy, medal oraz słodki poczęstunek,
* startujemy tylko zdrowi – rodzice pamiętajcie, że odpowiadacie nie tylko za siebie i swoje pociechy, ale także za innych uczestników,
* start tylko osób ZGŁOSZONYCH,
* do strefy startu wchodzimy na wezwanie organizatora max 2 minuty przed startem,

Zapisy: https://maratonczykpomiarczasu.pl/water-kids-run

Impreza finansowana ze środków Gminy Czerwonak

Uczestnicząc w spotkaniu i podając swoje dane wyrażasz zgodę na publikację wyników oraz zdjęć wykonanych podczas spotkań. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości oraz zdają sobie sprawę, że udział w spotkaniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w spotkaniu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując wyłącznie na własną odpowiedzialność. Młodzież poniżej 18 roku życia może wziąć udział przy opiece i za zgodą rodzica/opiekuna.