KAMERALNA PLACÓWKA dla 10 dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz orzeczeniem o niepełnosprawności


Nasze dzieci oprócz zajęć grupowych uczestniczą w zajęciach indywidualnych ze specjalistami:
- fizjoterapeutą,
- terapeutą SI,
- logopedą,
- pedagogiem specjalnym, psychologiem
 
Zajęcia dodatkowe: dogoterapia, alpakoterapia

RODZICU! NIE BÓJ ŻABY! :)
 
Ostatnie wolne miejsca!

Kontakt do organizatora:

KICIN, UL. RADOSNA 12                      

kontakt: sekretariatniebojzaby@gmail.com    tel. 506-031-749