Sołectwo Miękowo zaprasza na akcję sprzątania świata, która odbędzie się 22 kwietnia br. Zbiórka na boisku w Miękowsie o godz. 10.00. Osoby mieszkające w nowej części Miękowa prosimy o stawienie się na skrzyżowaniu ul. Stokrotkowej z ul. Hiacyntową o godz. 10.30. Worki i rękawiczki zapewnia organizator. Dla wszystkich biorących udział w akcji przewidziana jest słoidka niespodzianka. O godz. 15.00 odbędzie się wspólne ognisko (u. Ogrodowa, boisko).