W Centrum Szkoleń Specjalnych został opracowany program szkoleniowy oparty na zdarzeniach, które wydarzyły się w rzeczywistości. Analizie poddano wiele aspektów takich jak: badanie kryminalistyczne popełnionego przestępstwa oraz opinie biegłych psychiatrów, którzy badali sprawców przestępstw. Dzięki temu poznajemy motywy ich działania, w jaki sposób sprawca wybiera ofiarę oraz miejsce popełnienia przestępstwa. Program szkoleniowy zawiera również profilowanie sprawcy, dzięki któremu można rozpoznać go w tłumie.
 
Na podstawie zebranych informacji od psychiatrów penitencjarnych poznajemy jak wytypować sprawcę zabójstwa lub gwałtu w naszym otoczeniu. Podczas szkolenia omówione zostały sposoby obrony dopuszczalne w granicach obowiązującego prawa. W części psychologicznej zostało omówione jak radzić sobie w sytuacji głębokiego stresu i panować nad strachem oraz jak nie stać się ofiarą.
 
W części fizycznej zostały przedstawione techniki, które nie są sportem lecz technikami, które pomogą wyeliminować napastnika. Są to techniki, które bazują na miejscach wrażliwych na ciele człowieka. Uczestnicy kursu nauczyli się wykorzystywać do walki o życie elementy codziennego użytku takie jak, parasol, długopis czy torebkę. Na szkoleniu zostanie omówiona granica obrony koniecznej. Na szkoleniu zostanie również omówiony aspekt aktywnego strzelca w placówkach takich jak szkoła czy inne obiekty publiczne.