W sobotę 18 lutego zapraszamy na teren obozu powstańczego, zaaranżowanego w gminie Czerwonak z okazji uroczystości upamiętniającej Powstańców Wielkopolskich z terenu gminy.

Od godziny 14:00 do godziny 15:30 na terenie sąsiadującym z Komisariatem Policji w Czerwonaku (naprzeciw remizy strażackiej) odbędzie się żywa lekcja historii:

  • posterunek powstańczy,
  • gniazdo karabinu maszynowego,
  • ówczesny punkt medyczny,
  • poczet sztandarowy z repliką sztandaru lotnictwa,
  • kancelaria powstańcza,
  • kuchnia polowa.

 

Wykonawcą obozu jest ZHP Hufiec Czerwonak oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Stacja Lotnicza Ławica".