IX Triathlon Czerwonak 2023 !!!
Start: sobota 19 sierpnia, godz. 16:00,
Zapisy: https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/.../triathlo...
Triathlon Czerwonak będzie rozgrywany na dystansie sprinterskim:
Pływanie ~~ 750 m
Rower ~~ 20 km
Bieg ~~ 5 km
Limit czasu na ukończenie zawodów wynosi: 180 minut
limit: 150 osób + 25 sztafet (założenie organizacji przy minimalnych zapisach 100 osób oraz 15 sztafet do 30 czerwca)
opłaty startowe:
solo
120 zł – przelewem na konto organizatora w terminie do 30 czerwca lub do wyczerpania limitu uczestników,
150 zł - przelewem na konto organizatora w terminie od 1 lipca do 15 lipca lub do wyczerpania limitu uczestników,
180 zł – przelewem na konto organizatora w terminie od 16 lipca od 31 lipca lub do wyczerpania limitu uczestników,
Mieszkańcy z terenu Gminy Czerwonak w pierwszym terminie wpłat (do 30 czerwca) za imprezę Triathlon Czerwonak wnoszą zryczałtowaną opłatę startową wynoszącą 100 zł.
sztafeta:
220 zł – przelewem na konto organizatora w terminie do 30 czerwca lub do wyczerpania limitu uczestników,
270 zł - przelewem na konto organizatora w terminie od 1 lipca do 15 lipca lub do wyczerpania limitu uczestników
320 zł – przelewem na konto organizatora w terminie od 16 lipca od 31 lipca lub do wyczerpania limitu uczestników,
Mieszkańcy z terenu Gminy Czerwonak (w sztafecie muszą to być minimum 2 osoby z terenu Gminy Czerwonak) w pierwszym terminie wpłat (do 30 czerwca) za imprezę Triathlon Czerwonak wnoszą zryczałtowaną opłatę startową wynoszącą 200 zł.
planowane trasy (rower i bieg 2 pętle 100% crossowe):
-pływanie: https://www.traseo.pl/.../triathlon-czerwonak-2-22-plywanie
-rower: https://www.traseo.pl/trasa/triathlon-czerwonak-2022-rower
-bieg: https://www.traseo.pl/trasa/triathlon-czerwonak-2022-bieg
Program Zawodów:
Piątek: 18 sierpnia 2023 r. – AKWEN Tropicana Owińska, ul. Plażowa 1, godz. 15:00 – 19:00 – odbiór pakietów w Biurze Zawodów
Sobota: 19 sierpnia 2023 r. – AKWEN Tropicana Owińska, ul. Plażowa 1
godz. 13:00 – 15:00 - odbiór pakietów w Biurze Zawodów dla osób spoza Gminy Czerwonak,
godz. 14:00 – 15:30 – ustawianie rowerów w strefie zmian,
godz. 15:30 – odprawa techniczna,
godz. 16:00 – start Zawodów,
godz. 19:00 – ostatni zawodnik na mecie w limicie czasu,
ok godz. 19:15 – dekoracja.
Impreza dofinansowana ze środków Powiatu Poznańskiego oraz gminy Czerwonak
Sponsor Główny Imprezy: Mercedes-Benz MB MOTORS POZNAŃ
Sponsor Imprezy: WITO Labels