Bolechowo na Sportowo, czyli Aktywny Czerwonak Nocą.

Wydarzenie zaliczane do Biegowego Grand Prix Czerwonaka 2023.


Spotkania raz w miesiącu, zawsze wieczorami w tygodniu (wtorki), aby nie kolidować z weekendowymi startami oraz treningami grup biegowych.

Spotykamy się na skrzyżowaniu ul. Obornickiej i Przemysłowej.


Możecie się pojawić na starcie bez wcześniejszego zgłoszenia (na mecie otrzymacie numer, który wraz z Waszym imieniem i nazwiskiem oraz wynikiem zostanie spisany przez wolontariusza)


PROCEDURA STARTOWA:


godz. 19:30 - bieg 10 km
godz. 19:33 - NW 5 km
godz. 20:00 - bieg 5 km

Uwaga:
> osoby biegające z psami startują na końcu każdej stawki
> startujemy tylko zdrowi – pamiętajcie, że odpowiadacie nie tylko za siebie, ale także za innych uczestników.


Impreza dofinansowana ze środków Gminy Czerwonak i Powiatu Poznańskiego.

SZCZEGÓŁY:

MIEJSCE: Bolechowo, ścieżka pieszo-rowerowa w kierunku obwodnicy skrzyżowanie ul. Obornickiej i Przemysłowej.


PARKING: przy ul. Przemysłowej koło Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie (bardzo prosimy parkować w wyznaczonym miejscu nie utrudniając wyjazdu m.in. straży pożarnej)

ODPŁATNOŚĆ: Spotkania są bezpłatne.


POMIAR CZASU: Bez chipów, bez firm, ale dobrze przygotowany i dokładny.


META: Czekamy na każdego na mecie, nawet jeżeli pokonanie dystansu zajmuje dużo czasu.


WYNIKI: Wyniki publikowane na drugi dzień na profilu FB, będziemy je oczywiście korygować pod kątem chociażby literówek.


UWAGA: Czołówki konieczne podczas edycji jesienno-zimowych.

Spotkania odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnicząc w spotkaniu i podając swoje dane na mecie wyrażacie zgodę na publikację wyników oraz zdjęć wykonanych podczas spotkań. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości oraz zdają sobie sprawę, że udział w spotkaniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Młodzież poniżej 18 roku życia może wziąć udział przy opiece i za zgodą rodzica/opiekuna

Jesteśmy na FB, tam zawsze znajdziecie najświeższe informacje i uaktualnienia: https://tiny.pl/wp1hp