Zapraszamy na Rodzinny Rajd Rowerowy "Brzegiem Warty" organizowany w ramach Międzynarodowego Dnia Roweru 15 czerwca 2024 roku

Rajd ma charakter turystyczno-rekreacyjny, nie jest wyścigiem, dlatego nie dopuszcza się współzawodnictwa i ścigania się na trasie rajdu.

Organizatorzy Rajdu:
• Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN,
• Gmina Czerwonak,
• PTTK Odział Środowiskowy Poznań Nowe Miasto,
• koło PTTK VIATOR w Czerwonaku
PARTNERZY RAJDU:
• Rowerowo Zakręceni,
• Stowarzyszenie Jedna Chwila,

Impreza dofinansowana ze środków Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego oraz gminy Czerwonak.

Trasy rowerowe rajdu:
1. Warciańska, pętla ok. 30 km, start godz. 9:00 - AKWEN Marina w Czerwonaku,
2. Naramowicka – ok. 20 km, start godz. 10:00 – parking przed byłym Hotelem Naramowice (róg ul. Karpiej i Naramowickiej),
3. Czerwonacka – pętla ok. 5 km (dedykowana dla mniejszych dzieci), start godz. 11:00 - AKWEN Marina w Czerwonaku,
4. Tajemnicza – trasę oraz dystans wyznacza zgłoszony z dotarciem na metę na godzinę 12:00

Trasa dodatkowa rajdu nordic walking:
5. Puszczańska – 10 km - start godz. 9:30 - AKWEN Marina w Czerwonaku,

Limit miejsc: 200 w tym na poszczególnych trasach:
1. Warciańska – 40 miejsc,
2. Naramowicka – 40 miejsc,
3. Czerwonacka – 40 miejsc,
4. Tajemnicza – 40 miejsc,
5. Puszczańska – 40 miejsc,

Meta rajdu:
AKWEN Marina Czerwonak; meta czynna w godz. 12.00-13.30.

Przewodnictwo: grupy na wszystkich trasach za wyjątkiem tajemniczej będą prowadzone przez przewodników. Przewodnicy sprawują opiekę organizacyjną nad grupą od startu aż do momentu powrotu na metę.

Zgłoszenia udziału:
Elektroniczne zgłoszenia udziału będą przyjmowane w dniach od 6 czerwca br. do 13 czerwca lub do wyczerpania limitu na poszczególnych trasach. Za osobę zgłoszoną uznaje się osobę, która wypełni i prześle formularz zgłoszeniowy (drogą elektroniczną) oraz dokona opłaty startowej w dniu zapisu. Zgłoszenie bez dokonanej opłaty startowej nie zostanie przyjęte.

Opłata za udział w rajdzie: 15 zł
Opłat wpisowych dokonuje się on-line; po wypełnieniu formularza zapisów należy bezpośrednio przejść do płatności. Uczestnicy przy rejestracji i opłacie, dokonują wyboru trasy. Podanie trasy jest konieczne ze względów organizacyjnych. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie, opłata nie będzie zwracana.

Ubezpieczenie we własnym zakresie. Uczestnik rajdu ponosi pełną odpowiedzialność za ew. szkody wyrządzone na trasie i mecie.

UWAGA:
Każdy zgłoszony do 13 czerwca lub do wyczerpania limitu uczestnik rajdu otrzymuje:
• przewodnictwo na trasach rajdowych,
• znaczek rajdowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• uczestnictwo w konkursie z cennymi nagrodami.

Zapisy: https://panel.maratonczykpomiarczasu.pl/rodzinny-rajd-rowerowy-brzegiem-warty