Start: sobota, 8 czerwca 2024, godz. 16:00
Zapisy: https://panel.maratonczykpomiarczasu.pl/x-triathlon-czerwonak-2024?fbclid=IwAR3PvY45Yb392AJrYmXSdzbS8vch4PStWOUKOkzSjtitwQwrILtjCWsPTqo
REGULAMIN: https://akwenczerwonak.pl/wp-content/uploads/2024/02/REGULAMIN-TRIATHLON-CZERWONAK-2024.pdf
Triathlon Czerwonak będzie rozgrywany na dystansie sprinterskim:
Pływanie ~~ 750 m
Rower ~~ 20 km
Bieg ~~ 5 km

Limit czasu na ukończenie zawodów wynosi: 180 minut
Limit uczestników Triathlon Czerwonak: 250 osób w tym:
•    160 zawody indywidualne,
•    30 sztafet (90 osób)
* Organizator może w trakcie zapisów zwiększyć lub dostosować limit sztafet i startów indywidualnych.
Zapisy i opłaty wpisowe:
Zapisy będą trwały do 20 maja lub do wyczerpania limitu uczestników. Opłaty wpisowe:
1.    Indywidualnie:
Udział w zawodach Triathlon Czerwonak jest odpłatny.
Wysokość opłaty startowej wynosi:
•    140 zł – przelewem na konto organizatora w terminie do 29 lutego lub do wyczerpania limitu uczestników,
•    170 zł – przelewem na konto organizatora w terminie od 1 marca do 5 kwietnia lub do wyczerpania limitu uczestników,
•    200 zł – przelewem na konto organizatora w terminie od 6 kwietnia od 20 maja lub do wyczerpania limitu uczestników,
Mieszkańcy z terenu Gminy Czerwonak w pierwszym terminie wpłat (do 29 lutego) za imprezę Triathlon Czerwonak wnoszą zryczałtowaną opłatę startową wynoszącą 110 zł.
Po tym terminie wpłata zgodna z normalną opłatą wpisową.
2.    Sztafety:
Udział w zawodach Triathlon Czerwonak jest odpłatny. Wysokość opłaty startowej wynosi:
•    250 zł – przelewem na konto organizatora w terminie do 29 lutego lub do wyczerpania limitu uczestników,
•    300 zł – przelewem na konto organizatora w terminie od 1 marca do 5 kwietnia lub do wyczerpania limitu uczestników
•    350 zł – przelewem na konto organizatora w terminie od 6 kwietnia od 20 maja lub do wyczerpania limitu uczestników,
Mieszkańcy z terenu Gminy Czerwonak (w sztafecie muszą to być minimum 2 osoby z terenu Gminy Czerwonak) w pierwszym terminie wpłat (do 29 lutego) za imprezę Triathlon Czerwonak wnoszą zryczałtowaną opłatę startową wynoszącą 220 zł. Po tym terminie wpłata zgodna z normalną opłatą wpisową.
Organizator nie planuje zapisów w dniu zawodów. Wpisanie na listę startową następuje po uiszczeniu opłaty startowej on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa. Opłata wpisowego dokonywana jest on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.                      
W przypadku Własnej rezygnacji z udziału w Triathlonie, opłata startowa nie będzie zwracana. Uczestnictwo w zawodach można przepisać na innego zawodnika w terminie do 20 maja. Przepisanie pakietu wiąże się z opłatą – 10 PLN.
Biuro zawodów pracować będzie:
• w piątek w dniu 7 czerwca 2024 r. od godz. 15.00 do godz. 19.00 w miejscu zawodów na terenie AKWEN Tropicana w Owińskach,
• w sobotę w dniu startu 8 czerwca 2024 r. od godz. 13:00 do godz. 15:00 w miejscu zawodów na terenie AKWEN Tropicana w Owińskach (dla osób spoza Gminy Czerwonak).
Mieszkańcy Gminy Czerwonak odbierają pakiety startowe w piątek 7 czerwca.
Pakiet dla sztafet odbiera kapitan zespołu.
Organizator dopuszcza odbiór pakietu startowego przez inną upoważnioną pisemnie osobę. Wzór upoważnienia zostanie przekazany do publicznej wiadomości przed zawodami.
Orientacyjny program zawodów:
Piątek: 7 czerwca 2024 r. – AKWEN Tropicana Owińska, ul. Plażowa 1
godz. 15:00 – 19:00 – odbiór pakietów w Biurze Zawodów
Sobota: 8 czerwca 2024 r. – AKWEN Tropicana Owińska, ul. Plażowa 1
godz. 13:00 – 15:00 – odbiór pakietów w Biurze Zawodów dla osób spoza Gminy,
godz. 14:00 – 15:30 – ustawianie rowerów w strefie zmian,
godz. 15:30 – odprawa techniczna,
godz. 16:00 – start Zawodów,
godz. 19:00 – ostatni zawodnik na mecie w limicie czasu,
ok godz. 19:15 – dekoracja (po ukończeniu triathlonu przez ostatniego zawodnika),
Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego korekty.
 
Impreza dofinansowana ze środków Powiatu Poznańskiego oraz gminy Czerwonak.
Współpraca: Stowarzyszenie Jedna Chwila oraz Stowarzyszenie Klub Sportowy Solid Sport.