Sołtys oraz Rada Sołecka Sołectwa Bolechowo-Osiedle zaprasza na akcje Sprzątanie Świata, która odbędzie 13 kwietnia 2024 r. o godz. 14:00; zbiórka przy rondzie w Bolechowie-Osiedlu. Zapewniamy worki oraz rękawiczki, a na zakończenie poczęstunek.