Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny oraz Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku zapraszają na marsz z okazji Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci, który odbędzie się 30 kwietnia w godz. 12.00 – 13.40.

Zapraszamy do wspólnego przemarszu z młodzieżą. Wymarsz odbędzie się spod Szkoły Podstawowej w Czerwonaku przy ul. Szkolnej – ulicą Gdyńską na dworzec PKP (miejsce krótkiego happeningu) – powrót ulicą Gdyńską do budynku szkoły przy ulicy Szkolnej.

Po przemarszu na boisku szkolnym zapraszamy uczestników do wspólnego Międzypokoleniowego, Pokojowego – Tańca - „Sprzeciwu wobec przemocy” , oraz poprosimy o wypuszczenie przez przedstawicieli klas - balonów (ekologicznych) – „Kapsuł marzeń” – w powietrze. Na zakończenie drobny poczęstunek dla uczestników wydarzenia.

Zachęcamy do ubrania koloru białego -  góry ubrania.

Wydarzenie ma na celu upowszechnianie wśród mieszkańców Gminy Czerwonak w różnym wieku, postaw wolnych od przemocy oraz podniesienie ich świadomości oraz wrażliwości na występowanie zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności względem dzieci. Ponadto dzieci oraz młodzież podczas wydarzenia dowiedzą się gdzie i w jaki sposób szukać pomocy w razie wystąpienia przejawów przemocy.

Zapraszamy na wydarzenie!