Zapraszamy do udziału w XXII Wielkopolskim Radzie Integracyjnym "Sprawni Inaczej - Bez Barier i Granic" organizowanym w 18 maja w Owińskach.

Szczegóły nt. wydarzenia podane są w załączonym regulaminie.

Zgłoszenie uczestnictwa:
Zgłoszenia uczestnictwa indywidualne i zbiorowe przyjmowane będą:
pocztą elektroniczną, adres e-mail: eugeniuszjacek.1@wp.pl do dnia 15 maja 2024 roku (środa) do godz. 18.00.

Dostępnych jest pięć tras, które opisane są w regulaminie, Wszyscy zgłaszający się muszą podać numer trasy.
Ponadto należy podać miejsce gdzie dana osoba lub grupa będzie wsiadać do autokaru.

Odpłatność i świadczenia:
Odpłatność wynosi:
- 15 zł od osoby na trasach autokarowo-pieszych
- 10 zł od osoby na pozostałych trasach.
Opiekun drużyny szkolnej lub organizacji zrzeszającej osoby z niepełnosprawnościami bierze udział bezpłatnie.
Wpisowe wpłacać można w autokarze oraz na mecie rajdu.

Uczestnicy otrzymują:
- znaczek rajdowy
- ciepły posiłek na mecie       
- punkty na OTP, KOT,                                                                                  

- puchary dla najliczniejszych drużyn
- godz. 14.30 bezpłatne zwiedzanie kościoła z przewodnikiem
- cały czas bezpłatne zwiedzanie jedynego w Europie Parku Orientacji Przestrzennej
- nagrody dla najlepszych w konkursie wiedzy
W przypadku zgłoszeń po terminie organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nie zrealizowania świadczeń w pełnym wymiarze.


Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
Rajd nie jest imprezą komercyjną.
Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2024 r. są ubezpieczeni. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Powrót z rajdu każdy we własnym zakresie oprócz tras autokarowo-pieszych.   ,
Każdy uczestnik odpowiada w pełni za ewentualne szkody wyrządzone na trasie lub na mecie rajdu; na trasach rowerowych wszyscy powinni posiadać w miarę możliwości kaski oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego; każda drużyna powinna posiadać apteczkę; wszyscy są zobowiązani do wykonywania poleceń kierowników tras i kierownictwa rajdu.