Misterium Męki Pańskiej to wydarzenie (spektakl, sztuka) kulturalno-religijne, które realizowane jest od 01 marca do 30 kwietnia 2024 r. finałowy spektakl zaplanowano na 24 marca 2024 r. o godz. 15.00. Wydarzenie odbywa się co roku (poza pandemią) od 1998 r. i jest adresowane do społeczeństwa Gminy Czerwonak. W inscenizacji występuje 102 aktorów (muzyków, statystów, konstruktorów), którzy są mieszkańcami Gminy Czerwonak. Poszczególne sceny z tej sztuki kulturalno-religijne rozgrywają się na wzgórzu kościelnym (i w bliskim sąsiedztwie) w Kicinie. Za aktorami do miejsc, gdzie realizowane są sceny Misterium podążają widzowie (ok. 3,5 tys.). Misterium Męki Pańskiej ma już przeszło 20-letnią historię w Gminie Czerwonak i jest dziedzictwem narodowym (co zostało uwiecznione na Szlaku Kościołów Drewnianych). Na potrzeby Misterium Męki Pańskiej zbudujemy następujące obiekty: „katownia” (miejsce biczowania Pana Jezusa Chrystusa) „Pałac Piłata”, „Sanhedryn”, „Ogrójec”, dwie bramy, „Betania”, „Wieczernik”, „Jerozolima”. Konstrukcje zbuduje 20 osób wolontariuszy. Misterium Męki Pańskiej odbywa się bez względu na pogodę i kierowane jest do wszystkich mieszkańców Gminy Czerwonak, także do tych z różnymi niepełnosprawnościami.

Realizacja zadania publicznego dofinansowana ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Czerwonak.