Data: 17 marca
Godzina: 8:30
Miejsce: hala sportowa w Czerwonaku, ulica Leśna 6

W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w dniu rozgrywek mają ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w turnieju.

Opłata za udział w turnieju – 350 zł

Całość wpisowego przeznaczona zostanie dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat uczęszczających do świetlicy terapeutycznej „Wypożyczalnia Skrzydeł” w Owińskach. Wkład finansowy to cegiełka na rozwój inicjatywy, której celem jest wspieranie dzieci z trudnościami, aby lepiej radziły sobie z problemami dotykającymi je od najmłodszych lat.

Dane do płatności:
Fundacja Sportplus, ul. Kazimierza Wielkiego 5c/165, 61-683, Poznań, Rachunek bankowy: Santander Bank 28 1090 1476 0000 0001 4411 4919

Zgłoszenia drużyny dokonuje KIEROWNIK/KAPITAN drużyny na adres e-mail: w.grabinski@akwenczerwonak.pl

Zgłoszenie powinno zawierać listę 10 uczestników turnieju, z których uczestnicy nie są zrzeszeni w piłkarskich związkach sportowych jako czynni zawodnicy.

Każdy zawodnik musi posiadać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych udziału w rozgrywkach. Oświadczenie zostanie przekazane organizatorowi w dniu turnieju (wzór oświadczenia zostanie wysłany e-mailem po otrzymaniu zgłoszenia drużyny do turnieju).

Maksymalna liczba drużyn biorących udział w turnieju – 8.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale za udział w turnieju.
Najlepsze 3 drużyny otrzymają pamiątkowe trofea sportowe.
Rozdanie nagród odbędzie się bezpośrednio po zakończonym meczu finałowym.

Regulamin wydarzenia dostępny na stronie https://akwenczerwonak.pl/.../amatorski-charytatywny.../

Wydarzenie objęte patronatem honorowym Wójta Gminy Czerwonak Marcina Wojtkowiaka.