Ze względów technicznych bankomat PKO zlokalizowany przed wejściem do budynku urzędu zostanie wyłączony z użytkowania, do czasu zakończenia prac budowlanych związanych z przebudową strefy wejściowej.
 
O ponownym uruchomieniu bankomatu będziemy Państwa informować na bieżąco.