Spółka AQUANET S. A. informuje, że awaryjne zajęcie pasa drogowego na ul. Obornickiej w Bolechowie-Osiedlu związane z ponownym odtworzeniem nawierzchni po pracach związanych z wymianą kanalizacji sanitarnej  potrwa do 2 listopada.
 
Przedłużające się prace odtworzeniowe wynikają z przyczyn technicznych.
 
Wydział Dróg