Informujemy, że w bieżącym roku również  można ubiegać się o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie tak jak w roku ubiegłym będzie 100%.   
Cały program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, natomiast wnioski wraz z zasadami udzielania dotacji dostępne są w BOK Urzędu Gminy w Czerwonaku oraz na stronie internetowej  Urzędu Gminy i BIP Urzędu Gminy Czerwonak. Prosimy o zapoznanie się z uchwałą określającą zasady udzielania dotacji.                                        
 
Wnioski można składać do dnia 31.07.2024 r.