Urząd Statystyczny w Poznaniu przypomina, że na terenie Państwa gminy realizowane jest Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).

Zwracamy się z prośbą o wywieszanie w gablotach i umieszczanie na stronach internetowych gminy informacji o badaniu.

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ .

 

Mamy nadzieję, że propagowanie statystycznych badań ankietowych wśród mieszkańców przyczyni się do przychylniejszego spojrzenia na pracę ankietera statystycznego i do systematycznego wzrostu liczby wywiadów przeprowadzonych przez ankieterów Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

 

Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/27