Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w okresie 1.06 – 28.06.2024 r. w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Czerwonak, realizowane będzie Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

Mamy nadzieję, że propagowanie statystycznych badań ankietowych wśród naszych mieszkańców przyczyni się do przychylniejszego spojrzenia na pracę ankietera statystycznego i do systematycznego wzrostu liczby wywiadów przeprowadzonych przez ankieterów Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Więcej o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny na https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/spis-badan