Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92) podpisał Zarządzenia:

  • nr 16 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • nr 17 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego  (2. stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • nr 18 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 marca 2024 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2024 roku do godz. 23:59.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem do gotowości, w trakcie występujących zagrożeń:

  • stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.
  • stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. BRAVO-CRP jest drugim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Zgodnie z zapisami "Zarządzenia nr 173/2023 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP na terenie Gminy Czerwonak" wskazane w w/w zarządzeniu osoby są odpowiedzialne za realizację na terenie Gminy Czerwonak modułów zadaniowych I.1, II.1, II.2, II.3.

Wersja elektroniczna ww. zarządzenia Wójta dostępna jest na stronie https://bip.czerwonak.pl/7201/dokument/29727 .

Informujemy, że w tych dniach należy zwracać baczną uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.

W odniesieniu do placówek oświatowych, stopień alarmowy BRAVO oznacza oprócz konieczności zwrócenia zwiększonej uwagi na podejrzane zachowania osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu szkół i placówek lub podejrzane przedmioty, przede wszystkim wprowadzenie i przestrzeganie bezwzględnego zakazu wstępu do przedszkoli i szkół osobom postronnym.