Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje o możliwości ubiegania się o dotacje na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Na mocy uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4250/2021 z 28 października 2021 roku w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego na budowę i renowacje zbiorników wodnych małej retencji.

Dofinansowaniem może być objęta budowa i renowacja zbiorników małej retencji o powierzchni od 0,30 ha do 2,00 ha. O przydzielenie środków na budowę i renowację zbiorników wodnych mogą ubiegać się podmioty posiadające nie więcej niż 30 ha zbiorników wodnych. Środki na budowę i renowację zbiorników służących małej retencji dla jednostek samorządu terytorialnego mogą być przyznawane corocznie. Udział środków budżetu Województwa nie może przekroczyć 90 % faktycznej wartości wykonanych prac.

Wysokość dofinansowania w przypadku budowy zbiorników wodnych małej retencji wynosi 75.000 zł/ha, natomiast w przypadku renowacji zbiorników wodnych małej retencji dofinansowanie wynosi 30.000 zł/ha.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów, określonych w § 7, ust. 7, pkt 2 uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4250/2021 z 28 października 2021 roku w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych można złożyć w tut. urzędzie w terminie do 30 listopada 2021 roku.

Uchwałę jak również wszystkie niezbędne dokumenty można pobrać ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: sprawdź