Urząd Gminy Czerwonak jest w trakcie opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwonak. W związku z dużą ilością uwag, wniosków i opinii do projektu Studium oraz zgodnie z planem pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Gminy Czerwonak na posiedzeniu ww. komisji w dniu  25 maja br. odbędzie się dyskusja nt. projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwonak.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do:
 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak
Wojciech Skrzekut