Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miękowo - rejon ulicy Łąkowej".
Dyskusja rozpocznie się dziś o godzinie 13:00. W celu uczestnictwa w dyskusji należy połączyć się ze stroną internetową https://video.czerwonak.pl/UGCZuxRTByZMcAe3xofr76zLEydh9gjA3LvTE