Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czerwonak - rejon ulicy Polnej - część B".
Dyskusja rozpocznie się dziś o godzinie 12:00. W celu uczestnictwa w dyskusji należy połączyć się ze strona internetową https://video.czerwonak.pl/UGCZuxRTByZMcAe3xofr76zLEydh9gjA3LvTE