Uprzejmie informujemy, że została zakończona rekrutacja do przedszkoli publicznych w Gminie Czerwonak w systemie elektronicznym. Wszystkie dzieci, których wnioski zostały złożone,  zakwalifikowano do jednego z trzech wybranych przez rodziców przedszkoli. Dla dwojga dzieci Wójt wskazał miejsca w publicznych przedszkolach, które dysponowały miejscami, gdyż w wyniku rekrutacji dzieci te nie zakwalifikowały się do żadnej placówki.

Wobec powyższego nie będzie w Gminie Czerwonak uruchamiana rekrutacja uzupełniająca.