Wójt Gminy Czerwonak ogłasza II nabór na stanowisko pracy: strażnik Straży Gminnej w Czerwonaku.

Szczegóły w załączniku.